سبک زندگی

سبک زندگی

شاید ناب ترین توصیه ها آن باشد که مراقب باشید در دام افراط ها و تفریط ها گرفتار نشوید . افراط و تفریط در هر قلمرویی با توجه به ویژگیها و مسائلی که دارد به گونه ای خاص جلوه گر می شود به عنوان مثال مربیان در مسند مربی گری باید در ایجاد و حفظ تعادل میان انضباط و آزادی که لازمه یک تربیت کارا و اثربخش است کوشش نمایند و یا در عالم دوستی باید مراقب باشند که به بهانه دوستی از وظایفی که در محیط خانه عهده  دار هستند غفلت نکننند و یا طوری نباشد که رویدادی به نام ازدواج باعث شود که به تمام دوستی های گذشته پشت کنند و باز نبود تعادل میان خردورزی و عاطفه ورزی گرفتاریهای متعددی  را تولید می نماید عقل بدون عاطفه می میرد و عاطفه منهای عقل می ترکد آن خانه ای که در آن عاطفه ورزی توام با عقلانیت وجود دارد خانه ای آباد و روشن است اما خانه ای که در آن عاطفه تنها و یا عقل تنها وجود دارد سلامت آن خانواده به اشکال گوناگون تهدید می شود  تمامی این موارد همگی از خصوصیات رفتاری کسانی است که زندگی جاهلانه را بر زندگی عاقلانه ترجیح داده اند تعادل در هر جایی که برقرار شود مایه استحکام و بقاست تعادل سیمای زندگی انسان را جذاب و دلپذیر می نماید و آرامش اصیل را حاکم می سازد قانون تعادل را باید ام القوانین هستی دانست خداوند در کیهان هستی سنت ها و نوامیس ثابت و ابطال ناپذیری را تعبیه نموده که سازگاری و هماهنگ شدن با آن قوانین رمز تعالی و بقاست هر کسی که در مقام مقابله و ستیز با آن قوانین برآید خود ساقط می شود مولانا در مثنوی به مذمت کسانی می پردازد که سعی در توهین و خفیف شمردن  این قوانین را دارند :

ای بریده آن لب و حلق و دهان                                  که کند تف سوی ماه آسمان

تف به سویش بازگردد بی شکی                                  تف سوی گردون نیابد مسلکی

تا قیامت تف بر او بارد ز رب                                      همچو تبت بر روان بولهب

هر کدام از این قوانین همچون شمع درخشانی هستند که کسی را یارای خاموش کردن آن نیست

شمع حق را پف کنی تو ای عجوز                                هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز

نکته قابل تامل در باب تعادل آنست که هر کدام از پدیده های محسوس و نامحسوس تنها در یک حالت ممکن ، وضع استوار و پایداری دارند و آن زمانی است که در بر روی نقطه ثقل یا همان نقطه تعادل ایستاده باشند کره زمین با وجود معلق بودن در فضای کیهانی ذره ای از مسیر حرکتی خود منحرف نمی شود چرا که در پایدارترین حالت خود قرار دارد . سیرکبازی به این دلیل یک نمایش جذاب و جالب شمرده می شود که در آن یک سیرک باز ، با کشف نقطه ثقل اشیاء سعی می کند خود را بر روی آن نقطه ، قرار دهد. انسان مانند سایر مخلوقات هستی بقایش در گرو رشد متوازن همه ابعاد وجودی است و این حاصل نمی شود مگر آنکه انسان در عمل به شریعت به عنوان نقشه کمالی که توسط خداوند طراحی و با کوشش خستگی ناپذیر رسولان حق پیاده سازی و اجراء می گردد حساس و مصمم باشد.

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1394/08/27
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

اخبار آی تی

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر