سبک زندگی

سبک زندگی

اراده که به عقیده پاره ای از انسان شناسان، فصل ممیز انسان و حیوان شمرده می شود نیرویی است که به فرد این امکان را می دهد که برای انجام هر اقدامی بپا خیزد و اقدام کند حسن انجام در هر فعالیت درونی و برونی نیازمند داشتن عزم کافی است . همت انسانی بمانند هر سرمایه دیگری شایسته مراقبت هوشمندانه است تا مبادا بواسطه بی توجهی از قوت اراده کاسته گردد و شخص به آرامی از منطقه " اراده آزاد" فاصله گرفته و به منطقه " میل "نزدیک می شود این وضعیت تا جایی می تواند ادامه یابد که شخص در تسخیر امیال خود قرار بگیرد. میل گرایان درست در نقطه مقابل اراده گرایان قرار دارند خصیصه بارزی که این دو گروه را از هم تفکیک می کند عنصر فعال بودن و اثرگذاری است اطاعت از کشش های غریزی فرد را به انفعال و اثرپذیری از محیط سوق می دهد و خود فرد به عنوان تصمیم گیری که باید سر رشته زندگی را به دست گیرد از جریان اداره زندگی حذف می شود و هیچ خسارتی سنگین تر از این نیست که دیگران با تصرف غیر قانونی، هدایت سکان کشتی زندگی را به دست گیرند حتی اگر کسانی از روی صداقت و دلسوزی به چنین کاری اقدام نمایند باز تعالی واقعی و جهش های موفق در زندگی حاصل نخواهد شد . داشتن اراده و عزم پولادین به حدی مهم و سازنده است که تعدادی از بزرگان اخلاق در راسشان امام خمینی (ره) را بر آن داشته که در کتاب  چهل حدیثشان  اولین منزل از منازل اخلاقی را عزم و اراده  بدانند زیرا  رونده  بی اراده رونده مصمم و باورمندی نخواهد بود و قادر نیست که مشقت های ناشی از سفر انفسی را تحمل نماید لذا تردید های پیاپی درنهایت او را از ادامه مسیر باز خواهد داشت . برای یک رونده شاید آفتی بزرگتر از پشمانی و انصراف از پیمودن ادامه مسیر نباشد

 فرخ آن ترکی که استیزه جهد                                                                     اسب و خود در آتش خندق نهد

گرم گرداند فرس را آنچنان                                                                        که کند آهنگ اوج آسمان       

گر پشیمانی بر او عیبی کند                                                                         اول آتش در پشیمانی زند

خود پشیمانی نروید از عدم                                                                         چون ببیند گرمی صاحب قدم (مولوی)

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1394/07/24
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

اخبار آی تی

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر