تناسب سني دختر و پسر در ازدواج حياتي است

تناسب سني دختر و پسر در ازدواج حياتي است

يکي از مباحث مورد توجه در ازدواج و دغدغه هاي بسياري از خانواده ها، مساله سن و تفاوت سني بين دختر و پسر است. با توجه به متغيرها و مولفه هاي گوناگون در ارتباط با مسئله سن نمي توان عدد مشخصي را به عنوان سن مطلوب اشاره کرد.

بسياري از خانواده ها براين عقيده هستند که پسر چند سالي بزرگتر از دختر باشد، هر چند که دختران غالبا زودتر بلوغ جنسي را تجربه مي‌کنند، ولي بهتر است که دختر از پسر کوچکتر باشد.

مساله مهم در ارتباط با سن و تفاوت سني دختر و پسر که مي تواند مورد توجه قرار گيرد اين است، زماني که پسر چند سالي از دختر بزرگتر باشد رضايت مندي متقابل زن و شوهر از زندگي زناشويي صورت مي گيرد.

رضايتمندي زوجين در زندگي مشترک امري مهم تلقي مي‌شود، چراکه بسياري از مشکلات زن و شوهر مي‌تواند ناشي از روابط زناشويي در طولاني مدت باشد که خودمساله اي است که مي‌تواند بسياري از امور زندگي را تحت الشعاع قرار دهد.

فرح اسپرغمي روانشناس، در گفت و گويي تاکيد کرد که ازدواج به عنوان يکي از نقاط عطف در زندگي هر انسان تلقي مي شود. بررسي هاي دقيق، واقع بيني، عقل گرايي و دوري از احساسات نتايج مطلوب و درستي را براي تصميم هاي ما به همراه دارد.

به گفته وي در موضوع ازدواج نيز تناسب دو انسان پسر و دختر براي پيوند ازدواج مهم و حياتي است. تناسب سن دختر و پسر از چند جهت در ازدواج داراي اهميت است، ابتدا دختر و پسر بايد درک متناسبي از زندگي و برنامه هاي هماهنگي براي زندگي خود داشته باشند و از طرفي روحيات و علاقه هاي آنان با هم تزاحم و ضديت نداشته باشد.

اين روانشناس ادامه داد: مهمتر آنکه يکي از دلايل ازدواج، نياز پسر و دختر به هم و رفع اين نياز غريزي و کسب آرامش است؛ بايد توجه داشت دو طرف همديگر را بخواهند و يکديگر را بپذيرند. نياز به جنس مخالف نيرويي است که از بلوغ فرد شروع و در سن جواني به اوج مي رسد و سپس رو به تنزل مي رود.

اسپرغمي گفت: در ازدواج بايد به مقدار اين نياز در دو طرف توجه داشت. از آنجاييکه دخترها زودتر از پسرها بالغ مي شوند پس نياز به جنس مخالف در دخترها زودتر از پسرها به اوج مي رسد. اهميت اين مهم در زماني است وقتي يک پسر با دختري که از او بزرگتر است ازدواج کند؛ پسر در اوج نياز به همسر و تشنه رابطه با او است درصورتيکه دختر اين دوران را گذرانده است.

وي بيان داشت: اکنون دختر در شرايطي است که شدت اين دوران را گذرانده و از طرفي سن او بيشتر شده است. حال وي به فکر برنامه زندگي و ادامه آن است ولي پسر در دوران اوليه خود باقي مانده است.

محسن پور کارشناس ارشد امور تربيتي نيز در اين باره مي‌گويد: بزرگتر بودن دختر از پسر هنگام ازدواج زياد خوشايند نيست. البته بايد ديد که پسر از نظر عقلي و رواني از دختر بزرگتر باشد، ولي اگر برعکس باشد در زندگي مشکلات فراوان بروز پيدا مي‌کند چرا که دختران از پسران زودتر به بلوغ مي رسند و خود عاملي است که موجب شود از نظر فهمي و رواني از پسران قوي تر باشند.

 اين روزها اکثر پسراني که با دختران بزرگتر از خود ازدواج مي کنند به دليل بالاتر بودن سطح مالي است چرا که دختراني که بزرگ هستند اکثرا شاغلند و پس اندازشان بيشتر است اگر به برخي از دختراني که با پسران کوچکتر ازدواج کرده اند نگاه کنيد اکثر اين دختران صاحب خانه و ماشين شخصي هستند.

در پايان بايد ياداورشد که لازم است به دور از باورهاي فرهنگي حاکم بر جامعه که بعضا برخي از آنها به عنوان موانع ازدواج هاي به هنگام جوانان تلقي مي شودتامل وتفکر بيشتري داشت.

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1396/01/01
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

اخبار آی تی

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر