سبک زندگی

سبک زندگی

عبرت واژه پرمعنایی است که با واژه" عبور" و "عابر" هم خانواده است .به کسی که از حاشیه خیابان عبور می کند و کاملا مراقب است تا مبادا خودروهایی که در تردد هستند با او برخورد کنند عابرپیاده گفته می شود در جاده زندگی نیز باید مانند یک عابر هوشیار و تیز بین باشیم تا حوادث و بحرانهای زندگی ما را در هم نکوبد . عبرت از حادثه ها به معنای عبور آگاهانه و هدفمند از کنار رویدادهایی است که به لحاظ زمانی معدوم اند اما به لحاظ زمینه ای همیشه زنده و درس آموزند . عبرت گیران از رخدادهای زندگی با دقتی که در علل بروز یک حادثه می نمایند سعی در استخراج قاعده ها و بایدها و نباید های عقلانی می نمایند حسن این کار آنست که از تکرار حوادث ناگوار می توان جلوگیری کرد . نگاه عالمانه به حوادث گذشته وضعیت مارا در زمان حال بهبود خواهد بخشید و این راز عبرت گیری است . با وضعیت گذشته، نسبت های مختلفی می توان برقرار کرد . یک نسبت ، نسبت گذشته گریزی است تعدادی از انسانها به دلیل تعدد و تراکم ناکامی هایی که در گذشته داشته اند هیچگاه حاضر نیستند ولو اندک ، درباره گذشته خود اندیشه کنند گروهی ، گذشته ستیزی را در پیش می گیرند یعنی می گریزند اما نه با خیالی آسوده بلکه با خیالی پریشان . هزینه ای که این گروه محکوم به پرداخت آن هستند بسی سنگی تر از هزینه ای است که گذشته گریزان باید پرداخت نمایند تا جایی که حتی مجبور می شوند با توسل به وسایل سرگرم کننده و مست کننده خیال خود را علی الظاهر برای مدتی کوتاه آسوده سازند نسبت دیگر گذشته پرستی است در این نسبت برخی شیفته و دلباخته گذشته خود هستند شیفتگی به عناصری که در گذشته وجود دارد سبب می شود که انسان از ادامه مسیر باز ماند و از مشاهده زیبایی های انبوهی که در ادامه سیر وجود دارد باز بماند. گذشته پرستان در زمان حال مدام سودای باز گشت به گذشته را در سر دارند و در تصور اینکه در زمان حال هیچ خیر و خبری نیست غوطه ورند. باید تاسف خورد به حال آنانی که یا به گذشته می بالند و یا از گذشته می نالند. آخرین نسبت گذشته پژوهی است این نسبت تنها نسبت سالمی است که با وقایع گذشته می توان برقرار کرد گذشته نه بت انسان است و نه عامل نفرت انسان . بلکه به گذشته باید نگاه پژوهشی داشت درست شبیه همان کاری که پژوهشگران در موضوعات علمی انجام می دهند درجاده زندگی ،گذشته ، حال و آینده به منزله سه ایستگاهی هستند که برای توقف های موقت و کوتاه مناسبند و نه توقف های دائم . آنانی که اهل عبرت گیری هستند با دیدی عمیق و موشکافانه از کنار حوادث گذشته عبور می کنند و قاعده مندی هایی را برای بهبود روند حرکتی خود کشف می نمایند باید به این نکته ظریف نیز توجه داشت که ظرفیت حادثه ها برای عبرت گیری با یکدیگر برابر نیست درست مانند انسانهایی که از توان ها و استعداد های متفاوتی برخوردار می باشند  کیفیت وقوع و شعاع تاثیرات یک رفتار میزان استعداد یک حادثه را تعیین می کند چون حوادث ، معلول عملکرد انسانهاست وانگهی قانون عبرت نشان می دهد که جوهره انسانها با وجود فراز و نشیب هایی که ادوار تاریخی به خود دیده است قابل تعویض و استحاله نیست اگر فهرست کاملی از شکست ها و پیروزیهای انسان را از زمانیکه پای در کره خاکی نهاده بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که این شکست ها و پیروزیها حاصل یک سلسله از علل و عوامل معینی بوده که در هر زمانی تمام یا بخشی از آن عوامل بروز و ظهور یافته است . حقیقت عبرت گیری جز این نیست که انسانی که در زمان حال زندگی می کند با تماشای دقیق رفتارها و نقش آفرینی های گذشتگان و بیرون کشیدن قاعده های خرد و کلان می تواند بنای زندگی خود را ترمیم و بازسازی کند 

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1394/06/26
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

اخبار آی تی

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر