جريان سلفي يک جريان ريشه دار است

جريان سلفي يک جريان ريشه دار است

بعضي فکر ميکنند در دو دهه اخير بعد از جريان عقب زده شدن روسها توسط گروه مجاهدان افغان و  طالبان که بر افغانستان سيطره پيدا کرد اين ذهنيت ايجاد شد که گروههاي تکفيري در جاهاي مختلف در آن دوره ظهور و بروز پيدا کردند. البته اين نوع جديدش از همين دو دهه اخير است ولي ريشه آن در تاريخ بايد جستجو شود. حداقل 200سال  عقبه فکري و نظري واعتقادي پشت سر آن وجود دارد.جريان سلفي يک جريان ريشه دار است.بعضي فکر ميکنند در دو دهه اخير بعد از جريان عقب زده شدن روسها توسط گروه مجاهدان افغان و  طالبان که بر افغانستان سيطره پيدا کرد اين ذهنيت ايجاد شد که گروههاي تکفيري در جاهاي مختلف در آن دوره ظهور و بروز پيدا کردند. البته اين نوع جديدش از همين دو دهه اخير است ولي ريشه آن در تاريخ بايد جستجو شود. حداقل 200سال  عقبه فکري و نظري واعتقادي پشت سر آن وجود دارد.تعريفي که از سلفي گري داريم اين است که بازگشت به سيره سلف صالح را  راه احياي اسلام راستين مي داند. از افکار ابن تيميه ابن قيم و محمد ابن عبدالوهاب از نظر اعتقادي پيروي مي کند. خواستگاه اين اعتقاد عربستان سعودي است. از نظر ما درخشان ترين دوره حکومت اسلامي دوره پيامبر (ص) بوده و يک دوره کوتاه که اميرالمومنين (ع) خليفه بودند و يک هفت ماهي که امام حسن مجتبي(ع) مسئوليت داشتند.بعد از آن يک قرن خلفاي اموي حکومت را در دست داشتند. چندين قرن عباسيان بودند تاسال656 قمري سيستم خلافت توسط مغول ها از بين مي رود. از آن به بعد سيستم دولت ها بيشتر بصورت پادشاهي بوده براي مدت کوتاهي عثماني ها مي آيند و امپراتوري عثماني را بنا مي کنند که خيلي موفق نبودند.در ايران صفويه روي کار مي آيد و چيزي بنام حکومت يکپارچه اسلامي وجود ندارد.يک سري انسانهاي به اصطلاح انديشمند دنبال اين هستند تا اسلام را احياء کنند. مثل اين تيميه مي گويند چون از عصر پيامبر دور شديم انحرافات و تحريفات در دين بوجود آمده و براي اينکه اسلام واقعي را احياء کنيم بايد برگرديم به گذشته.سلف صالح از نظر آنان بعد پيامبر خلفاي راشدين و صحابه هست که يکسري برداشت هاي متحجرانه است. مثلا با خيلي از دستاوردهاي علمي بشر مخالفت مي کنند براي مثال عکاسي و تصويربرداري را حرام مي دانند. بعضي از مسائل را برداشت هاي خاصي دارند مثلا مفهوم شرک و بدعت که هر چيزي را با همين دو مقوله کنار مي گذارند.توسل به ائمه و زيارت حرم پيامبر اکرم(ص) را شرک مي دانند.آنها معتقدند در دوره پيامبر چنين چيزي نبوده که يک شخص از جايي به جاي ديگر برود جهت زيارت شخصي که فوت کرده...ابن تيميه ظهور کرد و مردم دمشق عليه او شورش کردند و او را به زندان افکندند. ولي فکر او با حذف فيزيکي وي از بين نرفت. طرفداران او بعد از مرگش آب غسل او را براي تبرک خوردند. علامه حلي(ره) خزعبلات ابن تيميه را در کتابي جواب داده است.محمد بن عبدالوهاب ادامه دهنده راه ابن تيميه هست.اولين کساني که با او مخالفت کردند برادر و پدرش بودند. او و محمد بن سعود متحد مي شود- يکي بعد عقيدتي و ديگري بعد سياسي-اين تشکيلات شوم عربستان سعودي را پايه ريزي کردند. در کشورهاي مختلف کار مي کنند ولي بعضي جاها باهم اختلاف دارند. در مصر« اخوان المسلمين »- که اينها هم نوعي سلفي گري است- ولي نه به آن معنا که داعش امروز هست. اخوان يک گروه سلفي معتدل است.سلفي ها سه دسته اند که در ادامه توضيح خواهيم داد

سلفي سنتي: مفهوم اجتهاد در آنها وجود ندارد بعد از مالکي و ابوحنيفه و احمد حنبل و شافعي باب اجتهاد بسته شد. در اهل  سنت کسي حق اجتهاد ندارد و همه بايد مقلد اين چهار نفر  باشند. البته سلفي هاي جديد مخالف هستند و همينطور اخواني ها که باز در اجتهاد اخواني ها با القائده در نوع اجتهاد فرق دارند و همينطور با داعش. در يک چيز همه مشترکتند و آن اين هست که بايد باب اجتهاد باز شود. ابوالعاء مولودي اولين کسي هست که بطور مشخص مي آيد و به نقد مي پردازد که به چه دليل بايد اجتهادي که 800سال قبل يک نفر کرده ما عمل کنيم. بالاخره او هم يک انسان بوده چرا من نداشته باشم؟ البته اين اجتهاد همان اجتهادي است که از آن جهاد نکاح در مي آيد اين را در جريان باشيد. مصلحت گرايي در اين اجتهاد حرف اول را مي زند. سلفي سنتي انزوا گراست و در سياست دخالت چنداني ندارد ولي « نوسلفي گري» معتقد است که ما بايد به پاکسازي محيط بپردازيم و نوعي حس انقلابي گري در آنها وجود دارد.اهل سنت قديمي مي گفتند که امنيت يک اصل هست- بر خلاف شيعه که مي گويد عدالت- سني ها مي گويند اگر يک حاکم حتي اگر ظالم باشد بايد ما سکوت کنيم تا خون انسانها ريخته نشود. اين تفکر از زمان معاويه به بعد نهادينه شد مفهوم انقلاب در اهل سنت از بين رفته است. ولي نوسلفي ها اين اندشه را باطل کردند و انقلاب مصر و تونس و ... که بوجود آمد از همين نوع بود. نو سلفي ها از امکانات دنياي جديد استفاده مي کنند مثل فيس بوک ماهواره اينترنت و... مثلا شخصي بنام سلمان عوده که صفحه اول فيس بوک او نزديک به چهار ميليون لايک دارد و در توئيتر دو ميليون ... يا داعش از ماهواره خيلي استفاده مي کند.

سلفي ها در سه نسل هستند: نسل اول القاعده هست که در سال1989 القاعده تأسيس شد و بعد در سال2003 و بعد از اشغال عراق توسط آمريکايي ها نسل دوم بوجود مي آيد و بعد از بيداري اسلامي در  سال2011 در کشورهاي خاورميانه داعش که نسل سوم القاعده هست بوجود آمده است.

ادامه دارد...

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1394/06/30
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

اخبار آی تی

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر