سبک زندگی

سبک زندگی

بهره گیری از تجارب

تجربه منبع مهم و ارزشمندی است که با وجود بسط و گسترش مرزهای دانش ، نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه به مرور به ارزش آن نیز افزوده شده است تفاوتی که میان دانش و تجربه وجود دارد مبین آنست که تجربه به دلیل اینکه از صافی عمل عبور نموده  است منبعی قابل اعتماد و قابل اتکاء برای فرد وجامعه ای که میل به تعالی و پیشرفت دارد شمرده می شود از این جهت به هر تجربه ای باید به چشم یک قاعده    خطا نا پذیر نگاه کرد برای دریافت تجارب در زندگی امکان هایی وجود دارد  که اولین آنها ، رویدادها و حوادث تلخ و شیرینی است که هر کس در زندگی فردی خود با آنها روبروست هر فردی اگر به قصد تجربه اندوزی  به گذشته خود بنگرد به الهامات و آگاهی های نافع و سودمندی دست خواهد یافت الهاماتی که مانند یک فلش و راهنما ، هر رونده ای را تا رسیدن به مقصد نهایی یاری خواهد کرد امکان دوم برای اخذ تجارب ، نشستن در محضر پیران و افراد دوران دیده ایست که به دلیل سابقه ای که از حیات دنیوی اشان می گذرد عارف به  کدها و آدرس های مهمی در زندگی هستند هر جوانی اگر شور جوانی را با تجربه پیری حاصل از نشستن در پای صحبت پیران راه زندگی ، در هم بیامزد به قطع ، همای سعادت و خوشبختی واقعی را به چنگ خواهد آورد امکان سوم ،تفکردرجریانات تاریخی یا همان تاریخ اندیشی است مطالعه کتاب تاریخ و آگاهی از نحوه زندگی پیشینیان ، ما را به یک چشمه همیشه جوشان معرفت متصل خواهد کرد . و سبب   می شود که با آمادگی علمی و عملی لازم به پدیده های مختلف زندگیمان نظر بیفکنیم و هرگز در دام برخوردهای غیر حرفه ای و ناشیانه گرفتار نشویم . آنانی که مست تغییرات و دگرگونی های زمانه هستند و تصور می کنند هر آنچه که به گذشته تعلق دارد مطرود و بی اعتبار است هیچگاه مناسبات رشد آوری را با واقعیت های زندگی برقرار نخواهند کرد تغییرات و تحولات زمانه اگر با الهام از قوانین همیشه ثابتی که برای تکامل روحی و فکری بشروجود دارد به درستی مدیریت نشود خود به یک عامل مخرب و ویرانگر تبدیل خواهد شد تاریخ پژوهی برای کسانی معنادار خواهد بود که به امور ثابت و تغییر نا پذیر معتقد باشند وجود این امور ثابت نشان می دهد که مسیر اصلی تکامل فردی و ا جتماعی (صراط مستقیم ) مسیر شفاف و تعریف شده ایست و انسانها علیرغم داشتن سلائق و ظرفیت های متکثر ، از یک جوهره ثابتی برخوردارند آنچیزی که از آن به فطرت خداجوی انسان تعبیر می شود شامل بعد ثابت و پایدار وجود است لذا تمامی تاکیدات و احکام مربوط به پرورش این بعد ثابت و در همه دورانهای تاریخ چراغ راه روندگان طریق صلاح و رستگاری خواهد بود. تاریخ اندیشی امکانی است در جهت کشف قوانین و بیرون کشیدن طرق سعادت انسانها از اعماق تاریخ . 

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1394/04/01
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

اخبار آی تی

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر