حکمت ۶۶نهج البلاغه

حکمت ۶۶نهج البلاغه

حکمت ۶۶نهج البلاغه
فوت الحاجه اهون من طلبهاالی غیراهلها
انسان دارای دوبعد است مادی و معنوی انسان عاقل در دوراهی ها بعد معنوی را می گیرد 
ازدست دادن نیاز راحت تر از این است که از نااهل بدست بیاوری 
بهتر از اینکه دست پیش نااهل دراز کنی 
ابروی انسان را می ریزد و شحصیت انسان زیر سوال می رود 
مکتوب کن بیان نکن 
مکتوب موشت 
حضرت ۵۰۰دینار بهش داد و ۵۰۰دینار بده برای زندگی 
جز سه نفر در خواست مکن 
انسان دیندار امام حسن  اگر دیندار بود دخترش را بهش بده 

جوانمرد باشد 
پاک گهر از خانواده های اصیل هستند 
اگر چه تقلصا به اینها هم نکند 

روایت  داریم. امیرالمومنین: 
 ماء ۷وجهک جامدا   یختره السوال 
یخ را کم کم اب می شود 
سوال و درخواست از مردم این را اب می کند. 
فانظر اند من تقتره 
ببین پیش کی رو میزنی و محفوظ بماند مثل اهل بیت و اولیا خدا 
نزد چنین افرادی مطرح کن 
از چه کسانی در خواست کنیم: حصرت امیر از تازه به دوران رسیده ها  یعنی افرادی که در شرایطی قرار گرفته اند که سست ایمان هستند . 
کسانی که منت گذارند ...اگر قدار شد از کسی کمک بگیریم که منت نگذارد لاتبطلو صدقاتکم بالمنت 
چون با منت گذاشتن خراب می کند

توسط: 1397/02/13
ارسال نظر

نظرات

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

اخبار آی تی

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه

ارسال خبرنامه به ایمیل شما

گالری تصاویر